ייפוי כוח מתמשך

מה זה ייפוי כוח מתמשך?
ייפוי הכוח המתמשך הוא כלי חדשני שמאפשר לאדם (“הממנה”) לקבוע מראש מי יהיה מיופה הכוח העתידי שלו, כאשר ואם הממנה יגיע למצב של חוסר כשירות. בנוסף, יכול הממנה לתת מראש הנחיות מקדמיות למיופה הכוח לצורך קבלת החלטות בעתיד ואף לקבוע למי על מיופה הכוח לדווח על פעולותיו.
ייפוי כוח זה יכול להסדיר שורה של עניינים: רכושיים (טיפול בחשבונות בנק, בהשקעה, בנכסי נדל”ן, בתשלומים מול רשויות ועוד), אישיים (האם לקבל טיפול בבית או במוסד? איזה מוסד? כיצד לממן את הטיפולים? אילו טיפולים? ייצוג בעניינים אישיים/משפטיים ועוד) ורפואיים (מאיזה טיפולים להימנע, כיצד לקבל החלטות בנושאים רפואיים ועוד).

במה שונה ייפוי כוח מתמשך מיפוי כוח רגיל?
ייפוי כוח רגיל אינו תקף במצב שמייפה הכוח נמצא במצב של אי כשירות. לכן, מינוי מיופה כוח למצב של אי כשירות חייב להתבצע רק ע”י ייפוי כוח מתמשך.

מה עדיף? אפוטרופוס או ממונה על פי ייפוי כוח מתמשך?
עד שנת 2016 (לפני התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות) הפתרון היחיד לאדם שהגיע למצב של חוסר כשירות היה למנות אפוטרופוס שמונה על ידי בית המשפט.
למינוי אפוטרופוס יש מספר חסרונות והתיקון לחוק הכשרות, המאפשר מינוי על פי ייפוי כוח מתמשך, מתגבר על חסרונות אלה.
כאשר בית משפט ממנה אפוטרופוס לאדם, האדם לו מונה האפוטרופוס נחשב מרגע המינוי אדם שמונה לו אפוטרופוס והוא אינו כשיר לכל פעולה ואף לא להביע רצון. לעומת זאת, כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף אינה מפקיעה באופן מלא את היכולת של הממנה לקבל החלטות ולהישמע. יתר על כן, אין לאדם שמונה לו אפוטרופוס יכולת בחירה לגבי מי יהיה האפוטרופוס ובוודאי אין לו יכולת לתת לאפוטרופוס הוראות. ייפוי כוח מתמשך מאפשר לבחור מראש את מיופה הכוח וגם לתת לו הנחיות. בנוסף, לא פעם ראינו שמי שמונה כאפוטרופוס אינו בהכרח הבחירה הראשונה של האדם שמונה לו אפוטרופוס לו הוא מונה. דבר מטריד נוסף היא העובדה שיש ניגוד אינטרסים מובנה בין האפוטרופוס לאדם שמונה לו אפוטרופוס.
לא פעם לאדם שמונה לו אפוטרופוס יש כספים ונכסים אשר באופן הרגיל, אילו האדם לא היה אדם שמונה לו אפוטרופוס, הוא היה עושה בהם שימוש לצורך מימון הסיעוד והטיפול בו. ואולם, האפוטרופוס לא תמיד יודע או ירצה להשתמש באותם נכסים לצורך מימון טיפול וסיעוד באופן שיהלום את היכולת האמתית של אדם שמונה לו אפוטרופוס עליו הוא ממונה.
בנוסף, ייפוי כוח מתמשך מספק כלים לאפשר להמשיך לנהל עסק ותאגידים משפטיים ע”פ הנחיות הניתנות מראש.
יש חשיבות לניסוח הוראות פעולה מול הבנקים, ניהול של תיקי ניירות ערך, ניהול חברות על מנת למקסם את פעולותי של מיופה הכוח.

כיצד אדם יכול לקבוע מראש מי יהיה האפוטרופוס של ילדיו והאם הוא יכול לתת לאותו אפוטרופוס הנחיות?
אדם שמשמש אפוטרופוס לילדיו, בין אם הם קטינים ובין אם הם בגירים (במקרה של צרכים מיוחדים) יכול להביע את עמדתו בעניין מינוי אפוטרופוס לילדיו במקומו לאחר מותו באמצעות הוראה מפורשת שתיכלל בצוואה. אך מה יהיה במקרה שאותו אפוטרופוס נכנס בעצמו למצב של חוסר כשירות? חוק הכשרות יצר כלי נוסף- מסמך הבעת עמדה שבא לפתור עניין זה.
האפוטרופוס יכול להפקיד מסמך הבעת עמדה המסדיר מינוי אפוטרופוס חליפי במקרה שבו ייבצר מההורה להמשיך לשמש כאפוטרופוס נוכח הימצאות האפוטרופוס במצב של חוסר כשירות. במסמך זה יכול הורה לא רק להביע עמדה בנושא אישיות האפוטרופוס החליפי אלא אף לתת הנחיות מקדימות לאפוטרופוס החליפי לצורך הטיפול הנדרש.

עו“ד איריס ירדני הוסמכה לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון.

להרשמה ולפרטים נוספים נא לפנות למשרדינו: 03-5688618