הסדרי העברה בינדורית בעסקים

עסק מהווה לא פעם את ״ הלב העסקי ״ של המשפחה.

העברתו לדור הבא דורשת תכנון, הוצאה לפועל מדורגת עוד בחיי הדור המעביר (בחירת בן המשפחה המתאים והמעוניין, חניכה, שחרור שליטה, קבלת מרות החדש ע״י האחרים ועוד).

המתווה להעברת עסק לדור הבא ( מהמייסדים לדור השני או מהשני לשלישי וכו׳ ) יעסוק בהמשכיות ניהול העסק ובחלוקת הבעלות בין בני המשפחה. העיקרון המנחה הוא הפרדת בעלות מניהול. הבחירות של הדור המעביר אמיצות – מי ינהל. מי יעבוד בעסק. איך יחולקו הרווחים בין בני המשפחה. כדי שהמתווה יצלח חשוב שהוא יקבל הכרה מצד בני המשפחה עוד בחיי המעביר.

המתווה יהיה נטוע ומוסדר במבנה משפטי שיאפשר את קיומו. תוצרי הליווי המשפטי יניבו מערכת הכוללת אמנה משפחתית, הסכמי שותפים, תקנון חברה, צוואות, ייפויי כוח מתמשכים, הסכמי ממון, נאמנויות ועוד.

לא כל עסק ניתן להוריש כמו רכוש אחר. העסק משול לעץ שעשוי להניב פירות לדורות הבאים ולייצר המשכיות מבורכת. כדי שעסק יתנהל בעתיד ולא יתרסק במחלוקות וריבים עליו להיות מנוהל בצורה נכונה על ידי בן משפחה מתאים ובו זמנית גם לדאוג לחלוקה ראויה של הרווחים לבני המשפחה. חשוב להקדיש לכך חשיבה ותכנון שלוקחים בחשבון שיקולים רבים השלובים זה בזה כמארג שלם.