דיני עבודה

המשרד מייצג מעבידים ועובדים בסוגיות שונות הקשורות ליחסי עובד-מעביד. שרותי המשרד  כוללים:

ליטיגציה- ייצוג בבתי הדין לעבודה.

ייעוץ שוטף- בסוגיות השונות העולות בתחום של יחסי עבודה, ליווי של הליכי פיטורין, ייעוץ בנושא עריכת תלושי שכר, עריכה ובדיקה של הסכמי העסקה (במיוחד בתחומי הבניין, התעשייה, התיירות, הועדים המקומיים, ובענייני העסקת עובדים זרים), ומתן מענה לסיטואציות משפטיות שונות העולות במהלך ההעסקה.

ייצוג בפני הממונה להעסקת נשים- הגשת בקשות לקבלת אישורי פיטורין וייצוג אי אילו מהצדדים בסוגיות השונות המתעוררות בנושא זה.

טיפול בקנסות מנהליים בתחומי דיני העבודה- למשרד יש נסיון מוכח והצלחות רבות בביטול קנסות, לרבות בחוק העסקת עובדים זרים.

ייעוץ לעובדים בהליכי פיטוריהם, ליווי בשימוע, ומתן ייעוץ מקצועי בהתנהלות מול המעביד לניצול הזכויות. המשרד מייצג עובדים המגיעים אליו בעת פיטוריהם,ותרומת המשרד משפרת משמעותית את תנאי הפיטורים והפיצויים אותם הם מקבלים.

בדיקות תקופתיות להתאמת תלושי השכר ונהלי העבודה לדרישות הדין (גמול שעות נוספות, דמי נסיעה, תוספות, הפרשי שכר, דמי הבראה, חופשות וכיוצא בזה). לעיתים כל ההבדל בין להיתבע ולשלם סכומים נוספים, לבין לעבוד מסודר – הוא רק אופן הצגת הדברים ולא כרוך בתשלום נוסף לעובד. אנו מציעים לסייע לכם בעניין זה על ידי  ייעוץ ובדיקת הסכמי העסקה ו/או הודעות פרטים ו/או תלושי שכר של עובדים. ניהול והצגה נכונה של סעיפי תלושי שכר העובדים עשויה למנוע תביעות ודרישות לקבלת סכומים נוספים, אשר מראש סוכמו כי הם חלק מהתמורה של העובד.

תביעות של מתקשר על בסיס חשבונית בטענה לקיום יחסי עובד מעביד בדיעבד.

דיני עבודה ענף הבניין

ענף הבניין הוא ענף עתיר כוח אדם, קבלנים נדרשים להעסיק עובדים רבים, ברמות שונות של מיומנויות, על מנת לעמוד בקצב ואיכות העבודה הנדרשת מהם.

עלות כוח האדם מהווה רכיב חשוב בהוצאות של קבלן בניין. חריגה ברכיב זה עלולה להעביר את הפרויקט להפסד או להקטין את הרווח באופן משמעותי.

 קבלנים מעסיקים בענף הבניין לרוב משלמים לעובדיהם שכר העולה על המחויב על פי ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה בענף הבניין. למרות זאת הם מוצאים עצמם לא פעם בבית הדין לעבודה מתגוננים מפני תביעות עובדים ולא פעם גם מחויבים לשלם לעובדים תשלומים נוספים. הדבר נובע בדרך כלל מהצגה לא נכונה בתלוש השכר, וכך  מוצאים עצמם המעסיקים משלמים לעובדים סכומים נוספים. ברוב המקרים התנהלות נכונה של המעסיק הייתה מונעת או לפחות מגבילה אפשרות לחיוב נוסף.

לא פעם ראינו כי הסכום שהמעסיק שלם לעובד  עולה או שווה לסכום שהיה עליו לשלם לעובד לפי צו ההרחבה בענף הבניין. יחד עם זאת אופן התשלום לעובד הקים לעובד אפשרות לטעון כי מגיעים לו הפרשים שונים. דהיינו- העובד יקבל סכום נוסף, מעבר למה ששולם לו, רק בגלל שהמעסיק לא התנהל לפי יעוץ נכון.

כעורכי דין המייצגים בתביעות אלה, אנו נתקלים לא פעם בתסכול של מעסיקים כתוצאה מכך.

ניתן למנוע או לפחות לצמצם את התופעה על ידי טיפול נכון בנושא העסקת כוח אדם-

עריכת הודעות פרטים או הסכמי העסקה בנוסח נכון.

ניהול יומן נוכחות יומי המשקף את הנוכחות של העובד והיעדרויות.

עריכת תלושי שכר באופן נכון ובהתאמה להסכם הקיבוצי / צו ההרחבה בענף הבניין ולהודעת הפרטים.

החיוב הנוסף, שמושת על המעסיק במסגרת תביעות בבית הדין לעבודה לאחר שנים שפרויקט הבניה הסתיים, משבש את רווחיות הפרויקט, לא מאפשר חישוב נכון של עלות שרותי הבניה לצורך תמחור ללקוח.

מצאנו שיעוץ לקבלנים בהתקשרות מול עובדים  (בכל צורות העסקה – עובדים זרים בעלי היתר עבודה המועסקים דרך תאגידים, עובדים זרים ללא היתר, עובדי שטחים, עובדים ישראלים, עובד יומי או חודשי? שכר נטו או ברוטו? שכר שעתי או קבלני?) ומול קבלני משנה, תאגידי כוח אדם וחברות כוח אדם עשוי להגן על הקבלן מפני דרישות עתידיות.