הסדרי העברה בינדורית

אי אפשר להגזים בחשיבות של הסדרת חלוקת רכוש ליום שאחרי. הסדרת החלוקה חייבת להיעשות בהתאמה אישית, לפי הצרכים של עורך הצוואה והציפיות שלו- ולא בתוך שבלונה פשטנית.

יש מי שתתאים לו צוואה המחלקת את הרכוש בין ילדיו בחלקים שווים, יש מי שירצה להבטיח כי הרכוש, כולו או חלקו,  לא יתחלק בבת אחת אלא יבטיח ליורשים מעין קצבה קבועה, יש מי שירצה שבן הזוג ירש את כל רכושו תוך הבטחת מנגנון של היורשים העתידיים (צוואה הדדית) ועוד. גם הגיל בו נערכת הצוואה משפיע כמובן על השיקולים של עורך הצוואה.

עריכת צוואה צריכה להתבצע תוך ניתוח המצב המשפחתי והרכושי ולקיחה בחשבון של פרמטרים רבים:

– מתנות שנתנו במהלך החיים לחלק מהילדים באופן לא שוויוני – למשל רכישת דירה שנרשמה על שם אחד הילדים. דירה זו היא רכוש אותו ילד ואינה חלק מהעיזבון ויתכן שיש להפחית אותה מחלקו של אותו ילד בעיזבון העתידי.

– ילדים מנישואים קודמים- האם הם יורשים ביחד עם הילדים המשותפים? באיזה אופן? האם גם ילדי בן הזוג החדש, שאינם משותפים, יהיו יורשים?

– מה המגבלות שיהיו, אם בכלל, על בן זוג יורש אשר ירש את כל הרכוש במסגרת צוואה הדדית? האם יוכל להתגורר בבית המגורים עם בן/ת הזוג חדש? האם יוטלו על כך הגבלות על מנת למנוע טענות של שיתוף בנכסים? האם יוכל לתת מתנות ללא הגבלה? האם יוכל להוריש באופן שונה?

– האם יש להגביל חלוקה מידית של כל הרכוש בין הילדים היורשים מתוך רצון להבטיח את השארות מקורות הכנסה ונכסים לעתיד?

פירוט הרכוש הקיים על מנת להקל על היורשים לאתרו- חשבונות שונים, נכסי נדל”ן, מניות ושותפויות שונות, הלוואות שנתנו על ידי עורך הצוואה ועוד, והרחבת האפשרות להסכמים בין יורשים בעתיד.

הכנת צוואה היא תהליך שנועד לברר את הצרכים של עורך הצוואה תוך הכרות מעמיקה עם הכלים המשפטיים והכלכליים העומדים בפניו כדי להגשים את הרצונות שלו.

אני מייחסת חשיבות עצומה גם לרצון של ההורים להבטיח חלוקה ליורשים, במיוחד כשמדובר בדאגה מיוחדת בשל קושי שההורים צופים בעתיד היורשים. לשם כך קיימים מנגנונים של ניהול עזבון, או של נאמנות המיועדת לאפשר חלוקת העיזבון לאורך זמן על פי הנחיות של עורך הצוואה.

הניסיון הרב שיש לי בעריכת צוואות גם מסייע בקבלת החלטות מוסריות, שאלות של חלוקה בין יורשים כו.

עריכת צוואה בצורה נכונה מאפשרת לדייק ברצונות של עורך הצוואה וגם לממשם בבוא העת. לא פעם בתי המשפט עוסקים בפרשנות של צוואות שנוסחו באופן לא ברור דיו ולפעמים נדמה שהתוצר הוא צוואה של השופט ולא של המצווה.

ייפוי כוח רגיל אינו תקף במצב שמייפה הכוח נמצא במצב של אי כשירות. עד שנת 2016 (לפני התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות) הפתרון היחיד לאדם שהגיע למצב של חוסר כשירות היה למנות אפוטרופוס שמונה על ידי בית המשפט.

למינוי אפוטרופוס יש מספר חסרונות והתיקון לחוק הכשרות, המאפשר  מינוי על פי ייפוי כוח מתמשך, מתגבר על חסרונות אלה.

כאשר בית משפט ממנה אפוטרופוס לאדם, האדם לו מונה האפוטרופוס נחשב מרגע המינוי אדם שמונה לו אפוטרופוס והוא אינו כשיר לכל פעולה ואף לא להביע רצון. אין לאדם שמונה לו אפוטרופוס יכולת בחירה לגבי מי יהיה הממונה ובוודאי אין לו יכולת לתת לאפוטרופוס הוראות.

לכן לא פעם ראינו שמי שמונה כאפוטרופוס אינו בהכרח הבחירה הראשונה של האדם שמונה לו אפוטרופוס לו הוא מונה.

דבר מטריד נוסף היא העובדה שיש ניגוד אינטרסים מובנה בין האפוטרופוס לאדם שמונה לו אפוטרופוס.

ייפוי הכוח המתמשך הוא כלי חדשני שמאפשר לאדם, כאשר הוא כשיר, לקבוע מי יהיה מיופה הכוח העתידי, לתת לו הנחיות מקדמיות לקבלת החלטות בעתיד ואף לקבוע למי על מיופה הכוח לדווח על פעולותיו.

ייפוי כוח זה יכול להסדיר שורה של עניינים: רכוש (טיפול בחשבונות בנק, בהשקעה, בנכסי נדל”ן, בתשלומים מול רשויות ועוד), אישי (האם לקבל טיפול בבית או במוסד? איזה מוסד? כיצד לממן את הטיפולים? אילו טיפולים? ייצוג בעניינים אישיים/משפטיים ועוד) ורפואי (מאיזה טיפולים להימנע, כיצד לקבל החלטות ועוד).

עניין חשוב נוסף הוא שכניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף אינה מפקיעה באופן מלא את היכולת של הממנה לקבל החלטות ולהישמע.

חוק הכשרות יצר כלי נוסף-  מסמך הבעת עמדה. במסמך זה יכול הורה שיש לו ילדים קטינים או ילדים שגם בעתיד יצטרכו אפוטרופוס לתת הנחיות מי לפי עמדתו של ההורה יהיה מתאים לשמש כאפוטרופוס, במידה וההורה יכנס למצב של אי כשירות,  ואף לתת לו הנחיות מקדימות. (האמור חל כמובן על כל מי שהוא אפוטרופוס והוא רוצה לקבוע מי יהיה אפוטרופוס במקומו).  מסמך זה בא להסדיר את המינוי של האפוטרופוס כאשר האפוטרופוס הטבעי או זה שמונה – חי אבל לא כשיר בעצמו. לגבי מה שיקרה לאחר מות האפוטרופוס, ניתן לקבוע בצוואה.

עו”ד איריס ירדני הוסמכה לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס  ומסמך הבעת רצון.