דיני תיירות ותעופה

דיני תעופה נסיעות ותיירות (תיירות חו”ל, תיירות נכנסת ותיירות פנים)

המשרד מסייע בכל תחומי הפעילות של גופים אלה מעסקאות מיזוג ורכישה של חברות או רכישת פעילות (לרבות משלב מזכר ההבנות והגילוי הנאות), הסכמים מסחריים מול ספקים, שיתופי פעולה, מכרזים וייצוג מול רשויות והן ניסוח מסמכים (תקנון, נהלים וכו’) ביחסים המסדירים הפעילות מול הצרכנים. בתחום הצרכני עוסק המשרד  גם בייצוג מול גופים המייצגים צרכנים לרבות הממונה על הגנת הצרכן (בדיונים ובהשגות בענייני קנסות) והתקשרויות מול תאגידים או ועדים בהזמנות נסיעות בהיקפים משמעותיים. למשרד ניסיון רב בתביעות הנוגעות לאחריות מארגנים, חברות תעופה וסוכני נסיעות על פי האמנות, חקיקה רלבנטית ופסיקה.

דיני עבודה והסכמי העסקה בענף הנסיעות והתיירות המשרד מעניק ליווי משפטי למעסיקים בענף זה לרבות בתהליכים שונים (גיוס, שינויים ורה- אורגניזציה, חל”ת, עבודת נשים, פיטורים והליכי שימוע, הסכמי העסקה ועוד). ההיכרות מאפשרת לייצר הסכמים המגנים על האינטרסים הלגיטימיים של המעסיקים באופן מאוזן ותקף.

 

ניהול הפעילות מול הצרכנים

ביחסים של סוכן הנסיעות מול הצרכן- אחריות סוכן הנסיעות- על מה הוא נושא באחריות ועל מה נושא באחריות סיטונאי הנסיעות, או חברת התעופה או אולי הספק בחו”ל?
איזה מידע חייב לקבל הנרשם מסוכן הנסיעות בכתב ומתי.
ניסוח של הסכמים מול גופים המייצגים צרכנים או חברות המארגנות חבילות לעובדים.
בחינה משפטית של נוסח תקנונים, תנאי השתתפות וטפסי הרשמה בגילוי נאות.
מה הכללים לגבי ביטול הזמנה? מה מהם דמי הביטול שניתן לדרוש על פי חוק? מי אחראי להשיב אותם? האם יש הבדל בין עסקה מרחוק (אינטרנט, טלפונית) לבין הזמנה פרונטלית ( בסוכנות ).
מה אחריות סוכן הנסיעות לגבי טיסה שאחרה או בוטלה? מה אחריות מארגן הטיסה?
מה קובע החוק לגבי אופן הצגת המחיר של שירותים הנסיעות- האם חייב לכלול את כל הרכיבים ואילו ניתן לא לכלול? כיצד מחושב שער המט”ח?
ביטוחים של סוכנויות לגבי פעילויות שונות- אחריות מקצועית כסוכן, אחריות כמארגן ועוד.

הסכמי העסקה בענף

אופן ההתקשרות- שכירים, עמלות, תמריצים, פרילנסרים. מנגנון התחשבנות לגבי עמלות בדוקט ונתוני רווחיות אחרים ועמלות נוספות.

אחריות סוכן לסודיות ואי תחרות מול לקוחות הסוכנות.

אחריות סוכנים לחובות וטעויות.

אחריות של מארגנים, חברות תעופה וסוכני נסיעות – לפי שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) 2012

 

התקשרויות מסחריות

ניסוח ובדיקת מכרזים, הסכמי שיתוף פעולה, הסכמים של מיזמים בתיירות ועוד.

הסכמים מול ספקים- למכסות מקומות, למיזמים משותפים, הסכמים לבלעדיות ועוד.

 

הסכמים למכירת פעילות או מניות בסוכנויות- מתוך ניתוח של כל הפרמטרים- העובדים ורצף העסקה, העברת לקוחות בכפוף להסכמים עימם, הון חוזר, חלוקת עמלות יתר, רישיון יאטא, חברויות ברשתות ובגופים, נכסים מועברים ומוחרגים, אופן התגמול, יחסים מול ספקים ועוד.

עו”ד ירדני מייצגת גופים שונים בענף התיירות מזה 25 שנים- חברת תעופה, חברות שכר, סוכנויות נסיעות, מארגנים וסיטונאים, רשתות של סוכנויות נסיעות. הידע העצום והכרות מעמיקה עם עולם התיירות מאפשר לפשט תהליכים ולמקסם את ההתקשרויות.